Propozice

Datum konání: 3. – 5. července 2015
Místo konání: Stadion atletického klubu Kroměříž, Kotojedská ulice
Kategorie: IPO3
Pořadatel: Český klub německých ovčáků prostřednictvím ZKO BEDEA Kroměříž
Startovné: 500,- Kč
Uzávěrka přihlášek: 7. 6. 2015
Rozhodčí: Hlavní rozhodčí: Luboš Jánský
A - stopy: MUDr. Jiří Tichý
B - poslušnost: Luboš Jánský
C - obrana: Heiko Ch. Grube (Německo) Martin Pejša
Figuranti: Jiří Mach, Jan Böhm (Pavel Soukop)

Kontaktní adresa k zasílání přihlášek a startovného:

Vít Glisník, Havlíčkova 3939, 76701 KROMĚŘÍŽ +420777608910 +420731177875 vit@glisnik.com http://mmckno2015.glisnik.com

Program závodu

Pátek 3. 7. 2015

14.00 - 18.00 prezentace a veterinární přejímka psů na stadionu
14.00 - 18.00 oficiální trénink na stadionu
18.00 - 18.30 porada rozhodčích
18.30 - 19.00 zkušební pes
20.00 slavnostní zahájení a losování (Kynologický areál Hvězda)

Sobota 4. 7. 2015

7.00 zahájení pachových prací
8.00 - 17.00 provádění disciplín B,C na stadionu
20.00 společenský večer (Kynologický areál Hvězda - Kotojedy)

Neděle 5. 7. 2015

7.00 zahájení pachových prací
8.00 - 15.00 provádění disciplín B,C na stadionu
15.30 slavnostní vyhlášení výsledků

Podmínky účasti

Pro české účastníky je garantováno 45 startovních míst. Psovod musí být členem ČKNO. Pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS. Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce. Psovod může startovat pouze s jedním psem.

Pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO3 na VD s minimálně 270 body, zapsanou v letech 2014 až 2015 (uznávají se také výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z roku 2014 - 2015 u nás i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení " Dobře " s minimálně 260 body.

Čeští závodníci umístění na 1. až 10. místě na MM ČKNO 2014 mají přednostní právo startu na MM ČKNO 2015 (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

V případě většího počtu přihlášených nad 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO3, v letech 2014 a 2015 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky, (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2015, průkazu původu  psa, výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst - členů  v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2014 až 2015.

Kopie výkonnostního průkazu se složenou zkouškou musí být zaslána spolu s přihláškou, fotokopií složenky členské průkazky na rok 2015, fotokopií průkazu původu psa a fotokopií složenky, jako dokladu o zaplacení startovného do data uzávěrky: 7. 6. 2015.

Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet č. 2200503453/2010 , nejpozději do 7. 6. 2015, kdy je uzávěrka přihlášek.  (Do variabilního symbolu napište svůj datum narození a do poznámky jméno.) Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše). (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka nebo pokud se sám odhlásí do 15.6.2015. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2015 )

Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo mikročipem a musí mít platný očkovací průkaz nebo mezinárodní pas se záznamem o platném očkování proti psince, parvoviróze, leptospiróze a vzteklině (ne starší 1 roku a mladší 1 měsíce). Pes, který se nezúčastní veterinární přejímky nemůže startovat. Při prezenci a veterinární přejímce je nutné nahlásit háravé feny!!!